Member List of the 1st Editorial Board of Journal of Cerebrovascular Disease

Advisory Board
Jian-Ye Wang, Beijing Hospital, Beijing
Xiao-Ying Li, Chinese PLA General Hospital, Beijing
Jian Li, Beijing Hospital, Beijing
Quan-Fu Ye, National Health Commission of The People's Republic of China, Beijing
Bao-Hua Chao, National Health Commission of The People's Republic of China, Beijing

Editor-in-Chief
Shu-Sen Zheng, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou

Deputy Editor-in-Chief
Yun-Mei Yang, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou

Associate Editors-in-Chief
Wei-Lin Wang, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Xun-Ming Ji, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing
Pu-Lin Yu, Beijing Hospital, Beijing
Yuan-Qiang Lu, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou

Editorial Board
Xiao-Yang Lu
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Jian-Wei Pan
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Qin Zhang
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Xiao-Hong Zhao
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Hui Liang
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Huai-Hong Chen
Zhejiang Hospital, Hangzhou
Qiao-Wei Zhang
Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Fei-Fang He
Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University, Hangzhou
Jian-Hong Xie
Zhejiang Province People’s Hospital, Hangzhou
Xiao-Qiao Dong
Hangzhou First People’s Hospital, Hangzhou
Yan Chen
Hangzhou First People’s Hospital, Hangzhou
Hai-Qing Song
Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing
Qiao-Li Su
West China Hospital, Sichuan University, Chengdu
Jun Tao
The First Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University
You-Shuo Liu
The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha
Xiao-Ming Wang
Xijing Hospital, The Fourth Military Medical University, Xi’an
Qing-Dong Guo
Xijing Hospital, The Fourth Military Medical University, Xi’an
Xi Wang
The Fourth Military Medical University, Xi’an
Huai-Zhang Shi
The First Affiliated Hospital, Harbin Medical University, Harbin
Qi Luo
The First Hospital of Jilin University, Changchun
Dong-Hai Wang
Qilu Hospital, Shangdong University, Jinan
Yun Xu
Nanjing Drum Tower Hospital, Nanjing University, Nanjing
Qi-Hua Xiao
The Affiliated Hospital, Xuzhou Medical University, Xuzhou
Yang Wang
The First Affiliated Hospital, Nanchang University, Nanchang
San-Ming Wang
University of Macau, Macau
Sean Xiao Leng
Johns Hopkins University, USA
Xi-Hai Zhao
Tsinghua University, Beijing
Zhong-Rong Miao
Beijing Tian Tan Hospital, Capital Medical University, Beijing
Hong-Wei He
Beijing Tian Tan Hospital, Capital Medical University, Beijing
Yi-Long Wang
Beijing Tian Tan Hospital, Capital Medical University, Beijing
Yun-Ling Zhang
Dongfang Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing
Qi-Hui Zhang
Dongfang Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing
Zhong-Qiu Luo
Tianjin Huanhu Hospital, Tianjin
Ning-Yuan Fang
Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai
Peng-Fei Yang
Changhai Hospital, The Second Military Medical University, Shanghai
Jia-Rui Wu
Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences
Meng Zhang
Daping Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing
David Liebeskind
University of California, Los Angeles, USA
Nestor Gonzalez
University of California, Los Angeles, USA
Viktor Szeder
University of California, Los Angeles, USA
Ke-Rui Gong
University of California, San Francisco, USA
Xiao-Zhou Ma
XY AIMed, Inc, USA
Andrew Demchuk
University of Calgary, Canada
Jun Kevin Yang
GE Healthcare, Canada
Fernando Vinuela
MicroVention-Terumo, Brazil
Trilochan Srivastava
Sawai ManSingh Medical College, India
Han-Ming Shen
University of Singapore, Singapore
Thiruma Valavan Arumugam
University of Singapore, Singapore
Morita Kiyoshi
Okayama University, Japan
Chen Chen
University of Queensland, Australia
Ulrich Sure
University Hospital of Essen, Germany
Fan Zhou
University of Bergen, Norway
Editorial Staff
Yuan-Qiang Lu, Managing Director
Jian-Wei Pan, Deputy Managing Director
Wen Fang    Jiao-Jiao Yang    Li Ma    Li Yu